lördag 8 mars 2008

Krona, jag vinner. Klave, du förlorar.

Den internationella kapitalmarknaden (eller kanske hellre de internationella kapitalmarknaderna) håller mer eller mindre på att packa ihop fullständigt. Gillian Tett förklarar varför.

Min gissning är att det här kommer att uppfattas som en variant på Reefat's gamla sanning att en miljon i skuld är ditt problem medan en miljard i skuld är bankens problem, fast tillämpat på banker och centralbanker. Utgången kommer således bli att centralbanker kommer att ta notan. Man bör tänka på att det kommer att innebära att hedgefonder och andra tillåts skrapa åt sig spekulationsvinster vid kursuppgång medan samhället tvingas absorbera kostnaderna solidariskt vid en nedgång. Dessvärre finns det egentligen ingen annan lösning med nuvarande ekonomisk ordning. Inom den nuvarande ordningen ger det dock ett kraftfullt argument för transaktionsskatter på kapital, sk Tobinskatter. Det är kanske dags att blåsa liv i Attac igen?

Inga kommentarer: