onsdag 28 november 2007

Wikipedia är fantastiskt

Visste du att Bronx, NY, är döpt efter en svensk?

Progressiv situationism

Människan kan vara många saker. Ibland är det bra att komma ihåg att hennes handlingar kan vara vackra, listiga och dådkraftiga. Från Crooked Timber.

måndag 19 november 2007

Investeringstips

OK, jag vet, det här som att få ett stalltips på travbanan men jag kan inte låta bli. Om du vill bli rik finns det nog ingen andra vägar än arv eller hårt arbete. Om du vill ha bästa avkastning på mer än något års sikt, investera i indexfonder, men inte av den här killen. Se till att förhandla ner avgiften - förvaltaren kan tjäna pengar ändå. Felix Salmon talar om hur.

onsdag 14 november 2007

Det amerikanska avrättningsväsendets absurda amatörism

Foucault gör i Övervakning och Straff en stor poäng av att dödsstraffet i det moderna samhället har gjorts osynligt, kliniskt och rationellt. Här har dock äkta framsteg åstadkommits sedan den gode Michel seglade ur tiden, då dödsstraffet i princip avskaffats i alla västdemokratier. Utom i USA. Det är ändå ett märkligt och motsägelsefullt land, ett land fyllt av lika delar optimisim och paranoia, modernitet och förmodernitet. Det är ingen slump av USA står för 50 % av världens underhållningsbudget och 50 % av världens försvarsbudget (och förmodligen för 100% av världens anfallsbudget).

Ingenstans blir motsägelsen tydligare än när det gäller dödsstraffet, som gärna ska utdömas (åtminstone till svarta män) men helst inte verkställas - avrättningen avslöjar ju obarmhärtigt att det rör sig om en slags reifierad hämnd. Den måste vara den kanske mest otillfredställande formen av hämnd man kan tänka sig: klinisk, totalt instrumentell, helt befriad från mänsklig skepnad och i allt väsentligt lika tillfredställande känslomässigt som boskapsslakt. Att dödsstraffet kan vara bra på att vinna politiska poäng med, men annars har föga angenäma drag, visas i den minimala insats som lagts på att se till att dödsstraffet administreras på ett sätt som inte är "cruel and unusual" (då blir det nämligen okonstitutionellt). I korthet har man under stor brådska kokat ihop en giftcocktail inför hävandet av det moratorium som USA:s Högsta Domstol utfärdade under några år på 70-talet, en cocktail som sedan helt tankelöst kopierats rakt av alla andra exekutörer i de övriga staterna.

Nu råkar denna metod vara tämligen ineffektiv och är med stor sannolikhet mycket plågsam för en signifikant del av de avrättade. På plussidan betyder det att man i princip håller att komma fram i ett läge där dödsstraffet åtminstone inte kommer att verkställas i USA. Kanske kan det leda till att dödsstraffet också avskaffas. Dahlia Lithwick är dock pessimistisk.

lördag 10 november 2007

iPhoned

Apples senaste designmästerstycke anländer till UK idag. Märkligt nog har jag inte drabbats av brinnande köplust för iPhonen - jag brukar annars falla som en fura för allt äpplemärkt. Stephen Fry redogör vältaligt för varför man blir en sucker för Apple-produkter här.

fredag 9 november 2007

Black + Scholes ≠ p

Scholes & Merton är två herrar som utvecklat en formel som antas göra det möjligt att beräkna korrekta risknivåer och således korrekta priser på optioner (utan använda utbud och efterfrågan som annars antas sätta effektiva priser). För detta fick de Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne - en tredje herre, Black, som tillsammans med Scholes bidragit med sitt namn till formeln, hann avlida innan priset annonserades (ja, jag vet, namnen är som hämtade från en Tarantino-film). Empiriskt vet vi att formeln förmodligen är väl anspråksfull - en fond, LTCM, som förvaltade pengar enligt dessa idéer gick åt pipsvängen 1998 och höll på att ta med sig hela världsekonomin. Nu verkar det som formeln också är tvivelaktig på teoretiska grunder. Felix Salmon har mer.

Se detta inlägg som ett led i den fortgående kampen att avskaffa det så kallade Nobelpriset i ekonomi.

måndag 5 november 2007

Nils LiedholmMan ska inte jämföra mellan tidsåldrar i fotboll, men i relativa termer kommer Sverige aldrig att producera något så dominant i fotbollsvärlden som Gre-No-Li, lika lite som Holland någonsin kommer att producera något lika dominant som Gullit, Rijkaard och van Basten. Nu har den sista av giganterna lämnat oss i sinnevärlden. Myten kommer dock bara att bli större.

söndag 4 november 2007

Se Pyongyang sedan dö

Economist ger resetips till the blasé set här.

fredag 2 november 2007

Fint besök hos försvarsmakten

Sverre uppmärksammar att filosof-generalen ska upplysa det svenska försvaret om post-strukturalistisk taktik. Jag antar att det betyder att FMV kommer att lägga in en större beställning på Övervakning och straff. Säpo kan säkert assistera med kontakten till förläggaren.

Fish bites cat

Armed, highbrow and dangerous

Vad händer om du kombinerar Nietzsche, Deleuze, Guattari, Foucault, Lyotard, lite systemteori och den bästa militära hårdvara amerikanska biståndsdollar kan köpa? De israeliska försvarstyrkorna ger svaret här. Bilden av filosof-generalen som "Michel Foucault on steroids" ger förmodligen andra associationer än som avses om man är familjär med Millers biografi.

(Tack till Sverre för länken)

torsdag 1 november 2007

A.O. Hirschman

Dani Rodrik ger Hirschman en kort hyllning. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne är i allt väsentligt ett Kalle Anka-pris - Black och Scholes äventyr i Long Term Capital Management får Gustaf Dahléns fysikpris att se självskrivet ut - men Hirschman vore en värdig vinnare. Självfallet kommer det inte att hända.