fredag 9 november 2007

Black + Scholes ≠ p

Scholes & Merton är två herrar som utvecklat en formel som antas göra det möjligt att beräkna korrekta risknivåer och således korrekta priser på optioner (utan använda utbud och efterfrågan som annars antas sätta effektiva priser). För detta fick de Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne - en tredje herre, Black, som tillsammans med Scholes bidragit med sitt namn till formeln, hann avlida innan priset annonserades (ja, jag vet, namnen är som hämtade från en Tarantino-film). Empiriskt vet vi att formeln förmodligen är väl anspråksfull - en fond, LTCM, som förvaltade pengar enligt dessa idéer gick åt pipsvängen 1998 och höll på att ta med sig hela världsekonomin. Nu verkar det som formeln också är tvivelaktig på teoretiska grunder. Felix Salmon har mer.

Se detta inlägg som ett led i den fortgående kampen att avskaffa det så kallade Nobelpriset i ekonomi.

Inga kommentarer: