fredag 2 november 2007

Fint besök hos försvarsmakten

Sverre uppmärksammar att filosof-generalen ska upplysa det svenska försvaret om post-strukturalistisk taktik. Jag antar att det betyder att FMV kommer att lägga in en större beställning på Övervakning och straff. Säpo kan säkert assistera med kontakten till förläggaren.

Inga kommentarer: