torsdag 14 juni 2007

Vad jag gör del II

Forskning är kul och kreativt utom när det okul och okreativt. Den senaste veckan har jag nästan helt sysslat med att granska textgranskarens granskning av två artiklar. Det innebär att jag dels får en högst handgriplig påminnelse hur ogrammatisk min (och Mats) engelska är, dels får lägga timmar på att besvara frågor typ "vilka sidnummer har den och dens kapitel i den och den boken". Resten av veckan har jag ägnat åt att skriva en ansökan till en professur. Det är lika trist det, men har fördelen att jag får anledning att känna viss egocentrisk tillfredsställelse över att jag faktiskt nog har gjort en del de senaste tio åren.

Inga kommentarer: