måndag 13 augusti 2007

Den högre utbildningen

Johan påminner mig om att vår nya universitetskansler har haft ett utspel om att koncentrera den högre utbildningen. Not going to happen. Alldeles för många kockar har handen i den syltburken. Däremot sker redan en koncentration när det gäller forskningsresurserna i och med Linnéstödet. Att Lund fick 8 av 20 Linnéstöd i den senaste omgången medför i realiteten en massiv koncentration av forskningen. Eftersom Linnémedlen utlyses i viss konkurrens (jag tänker inte tråka ut er med detaljer men forskargrupper kan inte söka utan nomineras av fakulteten) så är detta ändå att föredra framför den osthyvelmetod som gäller för fördelning av fasta forskningsresurser. Linnéstödet, inte universitetskanslern, kommer att skapa koncentration. I mina ögon är detta en önskvärd utveckling. Det finns vissa som klagar på att det leder till en inskränkning i den akademiska friheten. Detta är nonsens. All viktig forskning utvecklas av nödvändighet i forskarnätverk. Föreställningen om den geniala forskaren som kläcker fram sina briljanta idéer på kammaren är i allt väsentligt en myt (undantag: Johan Asplund, fast Asplund utvecklar å andra sidan sina idéer huvudsakligen genom att gå i polemik med andras texter).

Inga kommentarer: