söndag 28 oktober 2007

Forskningskvalitet

Jag är visserligen anhängare av tydliga kvalitetskriterier för forskningen, men det är svårt att tänka sig ett mer trubbigt instrument än antalet nobelpris ett universitet har inhöstat. Ett nobelpris indikerar på sin höjd kvaliteten hos forskningsmiljön runt några individer i en given disciplin för 30 år sedan, med något undantag. Visst är det kul för Uppsala att de har huserat 8 nobelpristagare, men det hjälper dem inte i konkurrensen kring dagens forskningsmedel. Om man nu vill göra den typen av jämförelse är en sammanvägning av antalet publicerade artiklar och citeringsfrekvens hos den nu aktiva forskarkåren vid ett universitet ett betydligt mer rättvisande mått. Lika glamoröst som att räkna nobelpris är det givetvis inte.

Inga kommentarer: