tisdag 2 oktober 2007

Råskinnen behärskar fortfarande Burma

Det ser illa ut. Det enda man kan hoppas på är att SLORC-kräken börjar slåss med varandra. Inte sannolikt, dock. Burma är precis så strategiskt ointressant och har precis den typen av naturtillgångar som gör att kräk kan leva gott i all evighet så länge de har våldsmonopolet.

Väldigt, väldigt deprimerande.

Inga kommentarer: