torsdag 4 oktober 2007

Randyanism

Andrew Ferguson recenserar Alan Greenspans memoarer och gör processen kort med Ayn Rand - den gode Greenspan var enligt uppgift Rands främsta och mest normala lärljunge - och hennes anhängare:

Her creepy philosophy of Objectivism, placing the self at the center of the moral universe, was being enthusiastically embraced, as it still is, by tens of thousands of pimply teenage boys in the dreamy moments between fits of social insecurity and furious bouts of masturbation.


Läsvärt.

Inga kommentarer: