måndag 1 oktober 2007

Viõrar Vel Til Loftárasa

Sy Hersh - som avslöjade Abu Graib - har en ny artikel i New Yorker om Darth Cheney-administrationens planer för Iran. Deprimerande och fullständig förutsägbar läsning. Eftersom Iraq numera är Vietnam så kommer Iran att vara Kambodja. Räkna med rapporter om ökad iransk aktivitet i Irak och hysteriska tonfall om Irans kärnvapenprogram. Räkna med "kirurgiska" flyganfall senast under våren 2008. Räkna med mjäkiga reaktioner från ledande Demokrater. Räkna med USA i Irak de närmaste tio åren.

Inga kommentarer: