måndag 15 oktober 2007

"Nobelpriset" i ekonomi

Denna gång handlar det om mechanism design. Om jag förstått saken rätt, så handlar det om formalisering av villkoren för (effektiv) samordning av sociala utbyten. Om det låter ointelligibelt kan man antingen se det som ett sätt att försöka ekonomisera samhällsvetenskapen (igen) eller tolka det som - intressant nog - att politik alltid föregår ekonomi. Auktioner och val verkar vara de flitigast använda representativa anekdoterna (det verkar som mechanism design-gänget har visat att demokratiska majoritetsval är den effektivaste valformen, med förbehåll för att det inte framgår helt klart vad som avses med demokrati, majoritet och effektivitet här).

Henry Farrell har mer. Alex Tabarrok försöker förklara mechanism design för mormor här utan att direkt lyckas. Tyler Cowen funderar kring relevansen här.

Inga kommentarer: