torsdag 31 maj 2007

Lite mer hårdhänt kärlek till nationalekonomin

Magical Max fyller på med problemen med nationalekonomi. Han länkar också vidare till Vickrey. Om man tänker på Sverige som AB Sverige - vilken man bör undvika att göra - så ska man klart för sig att varje Christer Gardell-epigon skulle se AB Sverige som ett kriminellt överkapitaliserat bolag. Det är också ungefär den enda vettiga insikt man kan få genom att se Sverige som AB Sverige. Den rosa (skära?) tabloiden Dagens Industri hade som gimmick under sena 90-talet att dagligen redovisa den svenska bruttostatsskulden, och hur mycket en stackars unge var 'skyldig'. Det är lika hederligt som att peka på villalånet, glömma bort den inköpta villan och smussla bort pensionsförsäkringarna vid redovisningen av de egna tillgångarna. Eftersom den svenska socialdemokratin har svårt att riktigt lita på folket gick det att komma undan med sådana intellektuella ohederligheter då de såg till att särredovisa AP-fonderna i nationalräkenskaperna. Den svenska nettoskulden är idag helt försumbar och har aldrig varit särskilt stor. Dagens Industri - som på den tiden jag forskade på kvällstidningar framhölls som en mycket trovärdig produkt - visade dock sitt värde som nyttig idiot.

Numera är det ingen som talar om Sveriges dåliga statsfinanser. Men Sverige har aldrig haft dåliga statsfinanser. Däremot har den svenska penningpolitiken länge varit alldeles för inriktad på att imponera på tyska fd Bundesbank-direktörer och alldeles för lite på att skapa ett effektivt resursutnyttjande i ekonomin. Med amerikansk penningpolitik och amerikansk inflation hade BNP varit högre och arbetslösheten lägre. Fast vi kör på med överskott i de offentliga finanserna, 1 % inflation och 5 % arbetslöshet, det ser det betongstarka svenska samförståndet till. Sverige visade under 1980-talet att det går att ligga på strax under 2 % i arbetslöshet utan större balansproblem i ekonomin. Faktum är att med flytande växelkurs och dagens välutvecklade kapitalmarknader borde det vara betydligt lättare att ligga på den typen av kapacitetsutnyttjande i ekonomin.

Inga kommentarer: